SERVICE
montering

Effektiv produktion och korta stopptider är en nödvändighet. Därför har vi en särskild avdelning som servar maskiner och produktionsutrustning vid behov även dygnet runt, på plats hos kund eller i våra lokaler. Flyttning och montering av maskiner eller hela maskinlinjer är också något vi kan hjälpa till med.


I en av våra servicehallar repareras formar och verktyg. Här kan vi även rund- och planslipa detaljer som valsar och formdelar för att få exakta toleranser och passningar.


HMV är bland annat leverantör till MAX-laboratoriet sedan början av 1980-talet. VI har levererat detaljer till alla ringarna som byggts sedan dess fram till nu då MAX IV håller på att färdigställas. Med det blev det en naturlig övergång till ESS som vi också har levererat till sedan starten av det bygget.