FRÄS

I fräsavdelningen bearbetas allt från små till stora komponenter vilket görs i våra styrda bäddfräsar, 5-axliga fräsar och fleroperationsmaskiner.


Här finns även en avdelning för tillverkning av hydraulikblock där en stor Fleroperationsmaskin med paletter gör jobbet åt kunderna efter att vår duktiga personal i den avdelningen förberett underlaget och maskinen.