KVALITET & CERTIFIERING

2019-11-25

Vår första omcertifiering på ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 1090-1:2009+A1:2011 & ISO 3834-2:2005


2016-12-23

Efter 5 månaders hårt arbete är vi nu certifierade enligt nedan:


ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, EN 1090-1:2009+A1:2011 & ISO 3834-2:2005 av A3CERT.

Kvalitet för Herrströms Mekaniska Verkstads  AB är att alltid leverera produkter  så att de uppfyller kundernas specificerade krav på ett smidigt sätt som motsvarar och överträffar kundernas förväntningar utan skada på personal och miljö.Kvalitet är alla medarbetares ansvar genom stort engagemang och hög kompetens.Kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till levererad slutprodukt.


Vi skall klara 100% av våra åtagande tidsmässigt på varje objekt.


Vidmakthålla och vidareutveckla vårt arbetssätt enligt kvalitetssystemen vi är certifierade mot.