Kvalité

HERRSTRÖMS MEKANISKA VERKSTADS AB

KVALITÉ

Kvalitet för Herrströms Mekaniska Verkstads  AB är att alltid leverera produkter  så att de uppfyller kundernas specificerade krav på ett smidigt sätt som motsvarar och överträffar kundernas förväntningar utan skada på personal och miljö.Kvalitet är alla medarbetares ansvar genom stort engagemang och hög kompetens.Kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till levererad slutprodukt.Vi skall klara 100% av våra åtagande tidsmässigt på varje objekt.


Vidmakthålla och vidareutveckla vårt arbetssätt enligt kvalitetssystemen vi är certifierade mot.


Herrströms Mekaniska Verkstads AB är certifierade enligt:


  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 3834-3:2005
  • EN 1090-1:2009+A1:2011


  • Av A3 Certification AB


Herrströms Mekaniska Verkstads AB • Dalaslingan 10 • 231 32 Trelleborg • Tel: 0410-527 00 • Fax: 0410-527 01 • hmv@herrstroms.se

Herrströms Mekaniska Verkstads AB

Dalaslingan 10

231 32 TRELLEBORG SWEDEN

(+46) 041052700